Our tomato sauce with slice pepperoni, mozzarella cheese & fresh oregano